Offerte aanvragen

Bij Jeurissen Elektrotechniek zorgen we dat laadpalen simpel en doeltreffend worden geïnstalleerd. Alles draait om veilige en betrouwbare aansluitingen. We zijn hiervoor aangesloten bij Blue Current, internationaal marktleider op het gebied van laadoplossingen. Onder andere bedrijven, ondernemers, gemeenten, projectontwikkelaars, leasemaatschappijen en particulieren kloppen bij ons aan voor de installatie en het beheer van laadpalen.

Regelmatig vragen klanten ons waar NEN 3140 voor staat en of deze inspectie noodzakelijk is. Het antwoord is ja. Er zijn meerdere redenen om deze inspectie uit te laten voeren. Je wilt en moet volgens de wet je medewerkers beschermen tegen werkrisico’s. Als werkgever ben je namelijk aansprakelijk, volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Het kan ook zijn dat een verzekering, een lokale overheid of een certificatieschema eisen stelt op veiligheidsgebied.

De norm NEN 1010 is de veiligheidsbepaling voor laagspanningsinstallaties. NEN-normen zijn geen wetten, maar afspraken die voor en door de markt zijn gemaakt. Doel is dat iedereen die een nieuwe installatie aanlegt, een aanpassing doet of de elektrische installatie uitbreidt, dit op dezelfde manier doet: conform gemaakte afspraken die terug te vinden zijn in de NEN 1010.

Een elektrische installatie is vaak nog de oorzaak van een brand. Periodieke controle kan dit helpen voorkomen. De NTA 8220 is een nieuwe controlemethodiek speciaal voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gedefinieerd in deze NTA als elektrisch materieel). De NTA 8220 beschrijft hoe je het brandrisico van elektrisch materieel beoordeelt, hoe je dit rapporteert en welke minimale competenties daarbij nodig zijn.

Met thermografisch onderzoek wordt met behulp van een warmte- of infraroodcamera gevaren in een elektrotechnische installatie gedetecteerd.

Om inzicht te krijgen in de elektrotechnische installatie van je gebouw, kun je een periodieke inspectie uit laten voeren. Een Scope 8 PI (periodieke inspectie) inspectie. Deze inspectie wordt voornamelijk ingezet om te voldoen aan de Arbowetgeving, zorgplicht en uw eigen RI&E.

De inspectie bestaat onder meer uit een visuele inspectie, metingen en beproevingen. Vervolgens krijg je van ons een rapport met, indien noodzakelijk adviezen voor verbeteringen van de installatie.

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de brede risico’s van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN 3140 als uitgangspunt onvoldoende. Deze zijn immers gericht op het beheer van elektrische installaties die volgens NEN 1010 aangelegd zijn. De aandacht van SCIOS Scope 8 en Scope 9 inspecties zijn gericht op het veilige gebruik en het voorkomen van letsel bij gebruikers. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende SCIOS Scope 10 ontwikkeld.

Zonnepanelen installaties (PV installatie) worden steeds vaker geïnstalleerd. Steeds meer huishoudens en bedrijven hebben een pv-installatie. De SCIOS Scope 12 inspectie is gericht op beoordelen van brandrisico’s, elektrische veiligheid en op bouwkundige aspecten van het gebouw, waar de pv-installatie zich bevindt. (Op het dak of een “in-dak” systeem)

Als we de installatie voor de eerste keer gaan inspecteren, voeren we een Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) uit. De vastgelegde termijn vanuit het SCIOS is 5 jaar, mits jouw verzekering een andere termijn voorlegt. Als de termijn verstreken is volgt een periodieke inspectie (PI)

Na het uitvoeren van de inspectie krijg je van ons een rapport, met indien noodzakelijk adviezen voor verbeteringen van de installatie en/of bouwkundige aspecten.

Door het gebruik van elektrische arbeidsmiddelen gaat de functionele kwaliteit ervan achteruit. Dit kan gevaren met zich meebrengen, zowel voor de persoon die de middelen gebruikt als voor de omgeving die ermee in aanraking komt. Aangezien er ongevallen kunnen plaatsvinden, zijn de risico’s wettelijk ingeperkt. Wij helpen met jaarlijkse inspectie van elektrische arbeidsmiddelen. Wanneer de middelen niet meer goed functioneren of niet voldoen aan de huidige eisen, gaan we samen op zoek naar een oplossing voor eventuele aanpassingen of vervanging van een defect elektrisch apparaat. Dit alles staat beschreven in de NEN 3140.

Gebrek aan kennis van het correct gebruiken van klimmaterialen is een belangrijke oorzaak van bedrijfsongevallen. Door klimmaterialen te laten keuren, kun je aantonen dat je er alles aan gedaan hebt om eventuele ongevallen te voorkomen. De keuring voor draagbaar klimmateriaal conform de NEN 2484 is een visuele inspectie. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar eventuele deuken, het al dan niet intact zijn van alle verbindingen en de algemene staat van het materiaal.

Met behulp van een schrijvende meting krijg je beter inzicht in je verbruik en de eventuele verliezen of vervuilingen van je elektrisch net. De schrijvende meting kan op verschillende manieren geplaatst worden. In de meeste gevallen wordt deze meting gedurende één week aan je hoofdverdeler van de meterkast aangesloten. Vervolgens wordt de meter opgehaald en uitgelezen. De bevindingen worden vertaald naar een rapportage. Specifieke vragen kunnen we beantwoorden op basis van onze meting. We nemen deze variabelen dan mee in het onderzoek, bijvoorbeeld wanneer je een grotere installatie had. Als blijkt dat dit nu niet meer nodig is, kun je flink besparen op het vastrecht door een verlaging bij je energieleverancier aan te vragen.